HomePsychologische marketingmethodeDatagedreven marketing

Datagedreven marketing

Meten is weten. Leer daarom van de resultaten die je behaalt en verbeter marketing met de opgedane kennis. Zo behaal je met datagedreven marketing structureel betere resultaten.

Met deze datagedreven marketing werkwijze meet, verklaar en voorspel je succes

Ik benader datagedreven marketing als wetenschappelijk onderzoek. Je vindt namelijk alleen je weg in een cijferbrij als je juiste vragen stelt, geschikte variabelen selecteert en de resultaten kundig analyseert. Dus wil je meer halen uit behaalde resultaten? Verdiep je dan in mijn datagedreven marketing werkwijze die is gebaseerd op de wetenschappelijke methode.

Bepaal het onderzoeksdoel

Voer alleen onderzoek uit als je verwacht dat de inzichten bijdragen aan betere resultaten. Koppel je onderzoeksdoelstellingen daarom altijd aan je marketingdoelstellingen. Zelf werk ik altijd met de volgende brede onderzoeksdoelen.

1

Structureel resultaten meten

Waarschijnlijk houd je al veel belangrijke resultaten bij die je direct kunt analyseren. Bijvoorbeeld omdat je binnenkomende leads, verkopen of websitebezoekers registreert. Dus wil je starten met datagedreven marketing? Kijk dan als eerste naar de cijfers die dagelijks binnenstromen.

1.1

Succesfactoren achter campagnes verklaren

Ik combineer graag verschillende databronnen. Zo kan ik namelijk verbanden leggen tussen variabelen die het succes achter een marketingcampagne verklaren. Dit is zeer waardevolle informatie, want als je succes verklaart, voorspel je het ook beter.

1.2

Aannames en hypotheses testen in de praktijk

Heb je wel eens een discussie met je collega’s over de beste aanpak voor een marketingcampagne? Dan kun je discussiëren tot je erbij neervalt óf de verschillen in inzicht testen in de praktijk. Werk voor ieder inzicht een variant uit en kijk vervolgens waar je doelgroep het beste op reageert. Zo heb ik met AB-testen enorm veel geleerd over marketingpsychologie.

1.3

Voorkeuren doelgroep peilen

Kun je een vraag niet beantwoorden met structurele resultaatmetingen, correlationeel onderzoek of AB-testen? Dan kun je je altijd nog ondersteunend marktonderzoek uitvoeren. Bijvoorbeeld als je de meest gewilde sales promotion wilt selecteren uit een lange lijst aan opties.

1.4

Stel een meetplan op

Een meetplan kun je vergelijken met een uitgebreid recept. Het meetplan bevat alle ingrediënten voor het onderzoek, inclusief een stappenplan voor het samenbrengen van alle ingrediënten. Volg je het recept? Dan krijg je een uitstekend resultaat. Leg je het recept terzijde? Dan is de kans groot dat je niets kunt met de verzamelde cijfers.

Meetplan opstellen 2

Beschrijf de aanleiding van het onderzoek

Leg duidelijk uit welke uitdaging je wilt aanpakken met de resultaten van het onderzoek. Want marketingonderzoek wordt pas echt nuttig als je ook handelt naar de uitkomsten.

2.1

Werk een onderzoeksvraag uit

Welke centrale vraag probeer je te beantwoorden met het onderzoek? Hoe duidelijker je antwoord op deze vraag, hoe concreter het onderzoek.

2.2

Beschrijf alle variabelen

Beschrijf alle relevante variabelen. Behandel zowel de variabelen die je meet als de variabelen die volgens jou bepalend zijn voor het eindresultaat. Hoe beter je onafhankelijke variabelen het resultaat voorspellen, hoe groter de impact op de uiteindelijke marketingcampagne.

2.3

Beschrijf de onderzoeksmethode

In de voorgaande stappen is de globale onderzoeksopzet bedacht. Nu is het tijd voor de praktische vertaling. Beschrijf in de onderzoeksmethode daarom zaken zoals de steekproef, looptijd van het onderzoek en de methode voor dataverzameling.

2.4

Produceer alle onderdelen van het onderzoek

Maak alles wat je nodig hebt voor het onderzoek. Bij structurele resultaatmetingen, correlationeel onderzoek en AB-testen is er een directe link met de productie van marketingmiddelen. Je moet namelijk het marketingmiddel koppelen aan de techniek van dataverzameling.

3

Verzamel data

Zonder cijfers is datagedreven marketing niet mogelijk. Zorg daarom dat je voldoende tijd neemt voor de dataverzameling.

4

Analyseer de cijfers

De resultaten zijn binnen. Duik in de cijfers en verwerk alles naar begrijpelijke tabellen en grafieken. Dat maakt conclusies trekken een stuk eenvoudiger.

5

Rapporteer de resultaten

Leg nu in een overzichtelijke rapportage uit hoe de behaalde resultaten zich verhouden tot de hypothese en de marketingdoelstellingen. Wat heb je geleerd?

6

Implementeer de lessen

Rol de opgedane lessen breed uit naar andere marketingcampagnes. Maak je een succesvolle vertaalslag? Dan werk je datagedreven.

7

Wat is data driven marketing?

Datagedreven marketing is het proces waarbij je eerst data verzamelt en vervolgens vertaalt naar praktische toepasbare marketinginformatie. Als je data gedreven werkt, maak je zoveel mogelijk beslissingen op basis van betrouwbare feiten en cijfers. Je verwacht namelijk dat je via de datagedreven werkwijze behaalde marketingresultaten beter begrijpt en verklaart én toekomstige marketingresultaten beter voorspelt.

Hoe gebruik je de werkwijze voor datagedreven marketing?

Wil je zelf aan de slag met datagedreven marketing? Dan biedt de werkwijze je hopelijk enige houvast. Eventueel kun je je verder verdiepen in de volgende onderwerpen:

  • Statistiek: natuurlijk helpt enige bekendheid met gemiddelden, betrouwbaarheidsintervallen en het bereken van correlatie- en significantietesten je snel op weg. Leer ook goed hoe je databestanden opbouwt. Dat maakt de analyse uiteindelijk een stuk gemakkelijker.
  • Kwantitatieve onderzoekstechnieken: raak bekend met begrippen als betrouwbaarheid, afhankelijke variabelen, onafhankelijke variabelen en verschillende onderzoeksdesigns. Je onderzoek wordt er een stuk sterker door.
  • Rapporteren: ook als je inzichten op cijfers zijn gebaseerd moet je je collega’s vaak overtuigen van je gelijk. Zorg daarom dat je resultaten op een eenvoudige en visuele manier presenteert. Zo krijg en houd je de aandacht.
  • Creativiteit: het succes van een interessant inzicht is afhankelijk van de kwaliteit van de creatieve vertaalslag. Kun je deze vertaalslag maken? Dan ben je een heel eind op weg.

Dit vind je wellicht ook interessant

Psychologische marketingmethode

De werkwijze voor datagedreven marketing is onderdeel van een psychologische marketingmethode. Meer weten? Klik dan snel verder.

Psychologische marketingmethode

Psychologische marketingmodel

Op basis van uitgebreide testen weet ik inmiddels aan welke knoppen ik kan draaien om je resultaten te verbeteren. Deze knoppen beschrijf ik in een psychologisch marketingmodel.

Psychologisch marketingmodel

Psychologische doelgroepanalyse

WIl je weten hoe een psycholoog zich inleeft in een doelgroep? Bekijk dan mijn model voor doelgroepanalyse.

Doelgroepanalyse model