HomeExpertisesBestaande klanten benaderenKlantwaarde verhogen

Klantwaarde verhogen

Wil je de klantwaarde verhogen voor je organisatie? Dan stuur ik graag de keuzes van je klanten met behulp van marketingpsychologie. Zeer effectief.

Stuur keuzes en verhoog zo de klantwaarde

Menselijke voorkeuren zijn dynamisch. Het keuzemoment en het aanbod van alternatieve opties sturen bijvoorbeeld ongemerkt een beslissing. De logica achter deze dynamische voorkeuren staat centraal bij keuzearchitectuur; de kunst van keuzes sturen via de inrichting van een keuzeomgeving.

Keuzearchitectuur biedt handvatten aan marketeers die klantwaarde willen verhogen. Je kunt de technieken bijvoorbeeld gebruiken om meer van hetzelfde of juist compleet andere producten te verkopen. Super interessant en ook zeer succesvol. Dat wijzen mijn cases wel uit.

De klantwaarde verhogen we als volgt

Ik heb al verschillende organisaties geholpen aan een hogere omzet per klant. Zowel via analoge als digitale campagnes. De psychologische marketingmethode van Seven is the Magic Number dient hierbij altijd als leidraad. Wil je precies weten hoe de werkwijze uitpakt als we je klantwaarde verhogen? Lees dan snel het onderstaande stappenplan door:

Kies je doelstelling

We gaan voor de klantwaarde verhogen. Specifieer nu je doelstelling. Wil je bijvoorbeeld de omzet per transactie verhogen of kijk je liever naar de omzet over een bepaalde periode? Hoe specifieker het doel, hoe beter het eindresultaat.

1

Breng beïnvloedingskansen in kaart

Ik analyseer je huidige verkoopresultaten, bekijk de presentatie van producten en leef me in in het beslisproces van je doelgroep. De belangrijkste inzichten vertaal ik vervolgens naar beïnvloedingskansen. Als je deze kansen benut stijgt de klantwaarde.

2

Vertaal de beïnvloedingskansen naar meetbare concepten

De belangrijkste beïnvloedingskansen vertaal ik naar uitgewerkte wireframes. Tijdens deze creatieve oefening denk ik direct na over de resultaatmeting, zodat we kunnen testen wat het beste werkt voor je organisatie.

3

Bedenk creatieve concepten

Keuzearchitectuur is een precies klusje. Daarom lever ik schetsen aan voor de ideale inrichting van de omgeving waar je doelgroep een keuze maakt, zowel in tekst als beeld.

3.1

Stel een meetplan op

Uiteraard wil je weten of de voorgestelde concepten ook resulteren in een hogere klantwaarde. Daarom vind je in het meetplan een kort recept voor een gedegen resultaatmetingen.

3.2

Maak de marketingmiddelen

Ben je helemaal tevreden met de creatieve ideeën? Mooi. Dan maken we nu de benodigde marketingmiddelen waar je doelgroep uiteindelijk mee interacteert.

4

Lanceer de campagne

De keuzearchitectuur steekt goed in elkaar en de dataverzameling is waterdicht. Kortom: de campagne is klaar voor lancering.

5

Verzamel data

Het enige wat je moet doen tijdens de dataverzameling is geduldig wachten op voldoende cijfers voor een betrouwbare resultaatmeting. Nog even geduld dus.

6

Evalueer de resultaten

We beoordelen de resultaten zodra er voldoende cijfers binnen zijn. Je krijgt een antwoord op de vragen: wat hebben we bereikt, wat hebben we geleerd en hoe kunnen we deze nieuwe inzichten toepassen voor verdere verbetering? Want er blijft altijd ruimte voor nieuwe inzichten die de klantwaarde verhogen.

7

Klantwaarde verhogen met Seven is the Magic Number

Wil je hulp inschakelen om de klantwaarde voor jouw organisatie te verhogen via cross selling, upselling of deep selling? Fijn! Deze voordelen krijg je er gratis en voor niks bij!

We testen wat het beste werkt voor jouw organisatie

Voorkeuren beïnvloeden via keuzearchitectuur luistert nauw. Daarom test ik de verschillende varianten voor upselling, deep selling óf upselling het liefst zo nauwkeurig mogelijk. Hierdoor besteed ik meer tijd aan de voorbereiding, maar deze investering betaalt zich dubbel en dwars terug via een hogere klantwaarde en waardevolle kennis.

1

Je profiteert van het werk van anderen

Ik test niet alleen bij jouw organisatie, maar ook bij andere klanten. Zo groeit het aantal cases rondom keuzearchitectuur gestaag. Daar wordt jouw organisatie ook beter van. Ik deel namelijk alle nieuwe inzichten met vaste klanten.

2

Je krijgt altijd maatwerk

Ik luister goed naar de wensen van je organisatie. Zo krijg je altijd een marketingmiddel waar je organisatie achter staat. Dat maakt de implementatie wel zo gemakkelijk.

3

Je leert meer over marketingpsychologie

Keuzearchitectuur is een zeer interessant onderzoeksgebied voor cross sellng, deep selling en upselling. Uiteraard deel ik graag mijn kennis zodat je uiteindelijk zelf aan de slag kunt.

4

We sturen op rendement

Ik vind het heel belangrijk dat ik mezelf terugverdien. Daarom sturen we gedurende de hele samenwerking op het best mogelijke rendement.

5

Wat krijg je concreet opgeleverd?

Natuurlijk gaan we voor een zo hoog mogelijke klantwaarde, maar dat bereiken we nooit zonder praktische adviezen en fonkelende marketingmiddelen. Daarom krijg je het volgende sowieso opgeleverd:

Overzicht beïnvloedingskansen

Ik geef aan waar de grootste kansen liggen voor het verhogen van de klantwaarde, bijvoorbeeld via cross selling en upselling. Hier kun je nog jaren op teren.

Creatieve concepten

Ik presenteer schetsmatig hoe je de keuzes van klanten kunt sturen richting een hogere klantwaarde. Zo krijg je een goed beeld hoe het marketingmiddel er uiteindelijk uitziet.

Een meetplan

In het meetplan vind je een recept voor de resultaatmeting. Zo weten we achteraf of én hoeveel de klantwaarde is toegenomen.

Marketingmiddelen

Een concept moet vaak nog vertaald worden naar concrete marketingmiddelen, zoals een advertentie of een aanpassing van de website. Ook hier help ik graag bij.

Rapportages

Je ontvangt een rapportage van de behaalde resultaten zodra er voldoende data binnen is. Uiteraard geef ik advies over de beste vervolgstappen. Want zeker voor keuzearchitectuur geldt dat je het beste resultaat bereikt na meerdere testen.

Ik help je ook graag verder met:

Nieuwe klanten werven

Wil je ook nieuwe klanten werven? Dan help ik je graag verder aan meer leads, donateurs of directe verkopen.

Nieuwe klanten werven

Online conversie optimalisatie

Wil je een beter rendement persen uit je online kanalen? Start dan met conversieoptimalisatie.

Online conversieoptimalisatie

Offline marketing optimaliseren

Uiteraard kun je ook offline marketingkanalen optimaliseren. Het start met een goede dataverzameling.

Offline marketing optimalisatie